Elanike küsitlus Raikküla vallas

Raikküla Vallavalitsus korraldab elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega. Valla elanik saab vastata küsimusele: „Kas toetate Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemist üheks omavalitsuseks”. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid „jah“ ja „ei“.

Küsitlus korraldatakse Raikküla valla haldusterritooriumil ühes küsitluspunktis, mis asub Raikküla vallamajas aadressil Kabala mõis, Tamme küla, Raikküla vald, Rapla maakond ja elektrooniliselt hääletussüsteemis VOLIS, mille link on leitav siit.

Elektrooniline küsitlus toimub 23.04.2017 kell 00.00-20.00.
Küsitluspunktis toimub küsitlus 23.04.2017 kell 10.00-18.00 ja 24.04.2017 kell 10.00-18.00.

Küsitluse korraldamiseks moodustas Raikküla Vallavalitsus ajutise komisjoni, mille esimees on Ülle Sale, aseesimees Kaie Merila ning liikmed Ivo Mäeoja, Hele-Mai Truuts ja Marju Teiverlaur
Komisjoni postiaadress on Kabala mõis, Tamme küla 78403, Raikküla vald, Rapla maakond. Komisjoni e-posti aadress on See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ja telefon 486 5560 või 511 2858.

Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatavast küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Raikküla vallas. Küsitlusest ei või osa võtta isik, kes on valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud või kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Isik, kes viibib küsitluse toimumise päeval Raikküla vallas, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus, kui tema tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada komisjonile või vallasekretärile hiljemalt kolm tundi enne küsitluspunkti sulgemist küsitluse viimasel päeval, so 24.04.2017 hiljemalt kella 15.00-ks. Kodus küsitluslehe täitmine toimub ainult 24. aprillil 2017. Taotluse võib esitada elektrooniliselt e-posti aadressile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või paberil Raikküla Vallavalitsuse postiaadressile Kabala mõis, Tamme küla, 78403, Raikküla  vald, Rapla maakond.
Taotluses tuleb märkida taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, telefoninumber, taotluse sisu, küsitluslehe kodus täitmise taotlemise põhjus, taotleja allkiri ja kuupäev.

 

Ülle Sale
tel 486 5598
e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 
Teated

OÜ Raikküla Farmer teatab, et alustatakse lägalaotustöödega oma põldudele alates 16. aprillist kuni 13. maini 2018.


 

23.-24.04.2017 elanike küsitluse lõpptulemus

(e-hääled + paberhääletus).
Rahvahääletuse tulemused Rapla valla lehel.


Alates 10. aprillist 2017 on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor Raikküla vallas.
Lähemalt loe siit.

Hajaasustuse programmist toetatud projektid.


Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku külade üleandmine Märjamaa vallale.

Avalik tutvustus
Küsitluse korraldamine
Raikküla Vallavolikogu 26.01.2017 otsus nr 137
Raikküla Vallavolikogu 16.03.2017 määrus nr 52
Raikküla Vallavalitsuse 20.03.2017 korraldus nr 46
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (piiride muutmine) EELNÕU
Raikküla Vallavolikogu 03.04.2017 otsuse (küsitluse tulemuste kinnitamine) EELNÕU ja LISA

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2017 määrus nr 84 „Haldusüksuste piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega"


29. mail 2014 võttis Raikküla Vallavolikogu vastu määruse nr 13 "Lumetõrje teostamise kord Raikküla valla erateedel".
Erateel lumetõrjetööde teostamiseks tuleb hiljemalt 01. septembriks esitada vormikohane avaldus Raikküla Vallavalitsusele.
Kui olete eelmistel hooaegadel juba avalduse esitanud, siis korduvalt enam esitada pole vaja.


Raikküla Vallavalitsus müüb otsustuskorras Postimaja kinnistu Purku küla keskuses.Kinnistul asub kivimaja, krohvitud, eterniitkatus, vajab renoveerimist. Ehitusalune pind 327 m2, kõrgus 2.90 m, netopind 265 m2. Lähedal asub kauplus, raamatukogu, lasteaed ja bussijaam. Raplast 17 km. Lisainfo telefonil 511 6033 (Uno Markson) ja Kinnisvaraportaalis.


Viimati lisatud pildid